Novinky na stránkách

OBNOVENÍ AUTOBUSOVÝCH SPOJŮ

Od 25. května se v autobusové dopravě ruší omezení související s omezením kvůli koronaviru, Od tohoto data vyjedou příměstské linky v plném provozu včetně školních spojů. V regionální železniční dopravě dojde k obnovení většiny spojů dle běžného provozu.

OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provoz mateřské školy bude obnoven stejně jako první stupeň základní školy od pondělí 25. května 2020. Bližší informace a aktuální doporučení najdete na stránkách základní školy.

KOTEL NA TUHÁ PALIVA

Nabízíme k prodeji (za symbolickou cenu) funkční vyřazený kotel na tuhá paliva z radnice. Bližší informace na MěÚ. 

POUŽITÉ ROUŠKY-KAM S NIMI

Na základě upozornění svozové firmy Rumpold, žádáme občany, aby nevhazovali do kontejnerů na textil použité roušky a jiné respirační prostředky. Státní zravotní ústav vydal doporučení, jak nakládat s rouškami. Bez potvrzené nákazy nemoci COVID-19: Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte, následně jej vložte do dalšího plastového obalu a znovu zavažte. Takto zabezpečené vhoďte pouze do popelnice na směsný komunální odpad. S nařízenou karanténou nebo s potvrzenou nemocí COVID-19:Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud je materiál tenčí, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější. Takto zabezpečené vhoďte pouze do popelnice na směsný komunální odpad. 

MĚÚ STRÁŽOV - ZNOVUOTEVŘENÍ

Městský úřad Strážov informuje o jeho znovuotevření. Provoz úřadu bude od pondělí 4. května 2020 pro veřejnost upraven takto:

Pondělí:   8.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 17.00 hod.

Středa:     8.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 17.00 hod.

Pátek:       8.00 - 12.00 hod. 

PRODEJ ZVĚŘINY

Myslivecký spolek Strážov, z.s. nabízí v celých vyvržených kusech k prodeji zvěřinu - srnčí a divočák. Cena srnčího: 70,- Kč/kg a divočák: 30,- Kč/kg. Obvyklá hmotnost srnčí: 8-18 kg, divočák: 20-60 kg. Zájemci o zvěřinu se mohou hlásit u pana Václava Jandy, č. tel.: 723 835 656.

KNIHOVNA - OTEVŘENÍ

Místní knihovna ve Strážově bude od 28. dubna opět otevřena pro veřejnost dle běžných otevíracích hodin. 

INFORMACE O KONÁNÍ BOHOSLUŽEB

V neděli 3. května 2020 se vzhledem k omezením uskuteční mše svatá od 10.30 hod. ve strážovském kostele pouze pro přihlášené účastníky (počet je již naplněn).

NALEZENÁ REGISTRAČNÍ ZNAČKA

Našla se registrační značka vozidla 4P9 1648. Bližší informace na radnici. 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020 schválené Zastupitelstvem města Strážov ze dne 12.3.2020 je zde.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020-2021 proběhne distanční formou (tj. bez přítomnosti zákonných zástupců a dětí) dne 5. 5. 2020. Veškeré bližší informace najdete na stránkách školy (https://zs.strazov.cz/).

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ministerstvo zemědělství vydává veřejnou vyhlášku č.j.: 17110/2020-MZE-16212, která je zde.

RUŠENÍ PLÁNOVANÝCH AKCÍ

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu se letos ve Strážově neuskuteční žádné jarní pouťové akce a na náměstí nebudou ani pouťové atrakce. Ze stejného důvodu se letos na jaře neuskuteční tradiční svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

ZTRÁTY A NÁLEZY

Na Opálce se našly pánské dioptrické brýle. Bližší informace na radnici.

OTEVÍRACÍ DOBA ZKD STRÁŽOV

ZKD Strážov oznamuje, že od pondělí 30.3. bude mít do odvolání otevřeno pouze do 16 hod. 

OTEVÍRACÍ DOBY ČESKÉ POŠTY

Otevírací hodiny pobočky České pošty ve Strážově se opět vrací na původní časy, tj. 08:00-10:30 a 13:00-16:00 hod.

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří pomáhají s výrobou roušek. Konkrétně se jedná o zaměstnance a vedení výrobního družstva VKUS, paní Seltenhoferovou s rodinou a také sestry svatého Františka z místní fary. Díky nim jsme mohli pokrýt všechny žádosti o roušky z řad místních občanů. Víme i o dalších dobrovolnících, kteří šijí roušky pro klatovskou nemocnici a další potřebné. I jim patří vřelé poděkování.

NABÍDKA OBĚDŮ

Školní jídelna nabízí po dobu uzavření školy volnou kapacitu obědů pro cizí strávníky. Odběr do vlastních jídlonosičů za cenu 65 Kč/oběd. Bližší informace u vedoucí školní jídelny - tel. 376 392 444.

DALŠÍ SADY ROUŠEK

Žádáme občany, který mají zájem o doručení druhé sady roušek, aby toto telefonicky či e-mailem oznámili na městský úřad. Roušky budou přednostně dodávány seniorům. Žádáme, abyste zvážili potřebu náhradních roušek, neboť těchto je stále nedostatek.

ZPRÁVA OD PANA FARÁŘE

Milí občané a farníci,

dávám vám vědět, že od 22.03.2020 budou vždy v 15:00 hodin v hodině Božího milosrdenství zvonit kostelní zvony. Bude to znamení, že se v tu dobu modlím v kostele v Nýrsku a také naše sestry ve Strážově a další věřící spolu se mnou ve svých domovech za všechny obyvatele obce, za jejich pokoj a bezpečí, za jejich přátele i příbuzné, za překonání tohoto těžkého času, za naději pro nás všechny.

Pokud chcete, můžete se u vás doma jakkoli připojit – myšlenkou, zastavením, přáním dobra.

Podporujme se navzájem a všichni se opatrujte.

Váš farář P. Mgr. Ryszard Potega

Počet článků: 117  Stránka: 

0 1 2 3 4 5 

Nové články zde

Sejmuté dokumenty

Projekty dotované z prostředků EU

Video nebo foto odkaz

PODZIMNÍ POUŤ (autor J. Kodym)

Více informací zde

STRÁŽOVSKÉ HORALSKÉ HRY 2020 (autor J. Kodym)

Více informací zde

STRÁŽOV - CHANOVICE MLADŠÍ ŽÁCI O DRUHÉ MÍSTO V TABULCE

Více informací zde

Kamera na Vinném vrchu

Poskytnuté informace a GDPR

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 je zde.

POSKYTNUTÁ INFORMACE 1/2019

Text informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb je zde.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Dokumenty

ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů 2020 je zde.

FORMULÁŘ-ŽÁDOST O VYDÁNÍ MATRIČNÍHO DOKLADU

Formulář - Žádost o vydání matričního dokladu je zde.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Hospodaření

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 6/2020

Rozpočtová opatření č. RO/2020/006 schválené Radou města Strážov ze dne 23.7.2020 je zde.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5/2020

Rozpočtové opatření č. RO/2020/005 schválené Zastupitelstvem města Strážov ze dne 25.6.2020 je zde.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty