Novinky na stránkách

HLEDÁ SE DOBROVOLNÍK

Hledá se dobrovolník na šití roušek pro zdravotnický personál v regionálních nemocnicích. Materiál bude zájemci dodán. Bližší informace na radnici. 

AKTUÁLNÍ INFORMACE - KORONAVIRUS

Město Strážov důrazně žádá všechny občany města o dodržování všech nařízení Vlády České republiky. Zejména apelujeme na starší občany, aby vycházeli pouze v nejnutnějších případech a vždy se maximálně snažili vyhýbat bližšímu kontaktu s ostatními lidmi.

Pokud by se někdo z občanů vlivem současné složité situace dostal do problémů se zajištěním základních potravin či léků, neváhejte svoji žádost o pomoc adresovat na městský úřad. Bude-li to v našich silách, rádi Vám pomůžeme.

Také Vás prosíme, abyste aktuálně neprováděli hotovostní úhradu místních poplatků. Jejich splatnost prodlužujeme do 31.5.2020 a do konce května budou tolerovány loňské známky pro vývoz odpadu. 

Město Strážov zajistilo výrobu jednoduchých roušek, které byly primárně poskytnuty osobám zajišťujícím služby (obchod, pošta, školní jídelna, čerpací stanice, městský úřad). Pro občany města budou roušky distribuovány na základě telefonické žádosti přímo do jejich poštovních schránek - vše s ohledem na kapacitní možnosti. Městský úřad není výdejním místem těchto roušek, proto Vás žádáme, abyste za současné složité epidemiologické situace využívali pro kontakt s radnicí výhradně tel. 376 392 465 či e-mail: mesto@strazov.cz. Zájem o roušky byl obrovský, proto jsme zatím všechny podělili spravedlivě a v následujících dnech budeme rozvoz opakovat.

Přestože rouška virus stoprocentně nezastaví, omezí šíření kapének s virem. Nosit roušku, ať už jakoukoliv, má tedy opravdu smysl, proto apelujeme na všechny osoby pohybující se na veřejných prostranstvích, aby si překryly ústa a nos rouškou či jiným prostředkem (např. šála, šátek, nákrčník apod.)

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Od středy 18. března 2020 bude uzavřena mateřská škola ve Strážově. Formulář na ošetřovné bude vydávat vedoucí MŠ ve středu od 10.00 hod. do 14.00 hod. 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Tělocvičnou jednotou Sokol Strážov na Šumavě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Strážov ve výši 50.000,- Kč je zde.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy se Sportovním klubem Kovodružstvo Strážov o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Strážov ve výši 200.000,- Kč je zde.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Oblastní charitou Klatovy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Strážov ve výši 50.000,- Kč je zde

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

Z důvodu vyhlášení karantény pro celou Českou republiku se do odvolání zkracují úřední hodiny Městského úřadu Strážov na následující dny:

Pondělí: od 12.00 do 15.00 hod.

Středa: od 12.00 do 15.00 hod. 

 

Zároveň Vás žádáme, abyste za současné složité epidemiologické situace neprováděli hotovostní úhradu místních poplatků. Jejich splatnost prodlužujeme do 31.5.2020 (do konce května budou tolerovány loňské známky pro vývoz odpadu). Zvažte, zda je nutné konkrétní záležitosti řešit osobně. Preferujte raději, prosím, elektronická podání (mesto@strazov.cz) či telefonické konzultace (376 392 465).

KORONAVIRUS

Veškeré informace o onemocnění COVID-19 v ČR a s tím souvisejících opatřeních a nařízeních najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (https://koronavirus.mzcr.cz). V době uzavření ZŠ žádáme žáky a jejich rodiče, aby sledovali webové stránky školy, kde budou umisťovány úkoly od jednotlivých vyučujících. Dále je možné využít výukové materiály na internetu a pořady, které připravuje Český rozhlas a Česká televize.

ZTRÁTY A NÁLEZY

O víkendu se na Opálce našel mobilní telefon. Bližší informace na radnici. 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ - VÝSKYT KORONAVIRU

Vláda ČR vyhlásila dne 12.3.2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru nouzový stav. Veškeré bližší podrobnosti o omezeních získáte zde. Z důvodu současné epidemiologické situace a v zájmu ochrany Vašeho zdraví Vás žádáme, abyste zvážili nutnost návštěvy míst s vyšší kumulací lidí. Jedním z takových míst je také městský úřad, proto vždy zvažte, zda je nutné konkrétní záležitosti řešit osobně.  Preferujte raději, prosím, elektronická podání (mesto@strazov.cz) či telefonické konzultace (376 392 465). Z důvodu výše uvedených opatření, jsme také prodloužili splatnost místních poplatků za odpady, psy a vodu do 31.5.2020. Zároveň do konce května budou tolerovány loňské známky pro vývoz odpadu. Věříme, že se brzy situace zlepší a vše se vrátí do normálu. 

INFORMACE - SŇATEČNÍ OBŘADY

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu na celém území ČR k ochaně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, upozorňujeme snoubence, kteří po dobu trvání tohoto nouzového stavu hodlají uzavírat manželství, na zákaz konání akcí nad 30 osob, a to včetně oddávajícího a matrikářky. 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRÁŽOV - UZAVŘENÍ OD 11.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo kvůli koronaviru toto opatření: Od středy 11.3.2020 zavírá základní, střední a vyšší odborné školy. Otevřeny zůstávají mateřské školy a jesle. Vysoké školy si v této věci rozhodnou každá samostatně. Toto opatření platí do odvolání. Formulář na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení potvrzuje škola, nikoliv dětský lékař. Potvrzení budou vydávána v ředitelně ZŠ v pátek 13.3.2020 od 9.00 hod. do 12.00 hod. Následně bude potrvzení možné vyzvednout kdykoliv v době od 10.00 do 12.00 hod. v kanceláři vedoucí školní jídelny.

SITUACE OHLEDNĚ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Jak jsme vás nedávno informovali, podařilo se nám předběžně dohodnout s atestovaným lékařem, který by měl zájem ordinaci praktického lékaře pro dospělé ve Strážově provozovat. Při dalším jednání však narážíme na neochotu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR uzavřít pro strážovský obvod smluvní vztah. Ve svém vyjádření se dokonce náměstek generálního ředitele VZP ohání faktem, že prý ze Strážova nemají žádné stížnosti na neexistenci lékařské ordinace. Proto také vznikla petice, kterou chceme jasně říct, že zde lékař opravdu chybí. Pokud chcete petici v této věci podpořit, můžete ji podepsat na radnici, v obchodě nebo na čerpací stanici.

PŘIPRAVUJE SE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

Územní plán je jedním z primárních rozvojových dokumentů každého samosprávního celku. Přesně je zde vymezeno, na kterých pozemcích může být realizována výstavba včetně její podrobné specifikace. Pokud byste v souvislosti s územním plánem měli na svých pozemcích jakýkoliv nový záměr, je potřeba abyste svůj požadavek doručili nejpozději do 2. března na Městský úřad ve Strážově. Věc bude pak projednána na následujícím zasedání zastupitelstva. Je nutné počítat s tím, že po schválení této změny územního plánu bude po nějaký čas pozastavena možnost realizace dalších změn. Bližší informace včetně podmínek finanční spoluúčasti žadatelů získáte na radnici.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020 schválené Radou města Strážov ze dne 23.1.2020 je zde.

POPLATEK ZA VÝVOZ ODPADŮ

Místní poplatek za odpady zůstává i pro rok 2020 v nezměněné výši. Trvale bydlící občané zaplatí 500 Kč za osobu a majitelé rekreačních nemovitostí 600 Kč za objekt. Při platbě místního poplatku obdržíte samolepicí známku, přičemž na domácnost bude vydána maximálně jedna známka. Ti, kteří poplatek uhradí bezhotovostním převodem, si budou moci následně známku vyzvednout na radnici. Do konce března budou popelnice vyváženy i na loňské známky, od dubna pak pouze ty, které budou mít řádně vylepenou novou roční vývozní známku. V případě, že budete mít mimořádně více odpadu, můžete si na radnici za 50 Kč zakoupit speciální vývozní pytel. Poplatek můžete uhradit hotově do pokladny města, případně na účet č. 0822787359/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do poznámky pro příjemce uveďte Vaše jméno.

ZTRÁTY A NÁLEZY

V sobotu 8. února se v místní sokolovně našla peněženka. Bližší informace na radnici. 

OHLÉDNUTÍ ZA MASOPUSTEM 2020

Jubilejní desátý ročník strážovského masopustního průvodu byl stejně úspěšný jako všechny předchozí. Celkem se jej zúčastnilo přes 350 masek a další stovky přihlížejících. Zavzpomínat si můžete u fotografií Ing. Josefa ŠveceLukáše GrösslaJiřího Jiříka či Petra Kalivody.

PLÁNOVANÉ AKCE 2020-21

Seznam plánovaných akcí je pouze předběžný, změna programu vyhrazena.  Aktualizovaný program sledujte na stránkách ve formě pozvánek, které vám budeme zprostředkovávat na stránkách města. Chcete-li doplnit vaši akci do kalendáře, pište na e-mail mesto@strazov.cz

USNESENÍ, PONDĚLÍ 23. PROSINCE 2019

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v pondělí 23. prosince 2019 od 18.00 hod. v kanceláři starosty. 

Počet článků: 117  Stránka: 

0 1 2 3 4 5 

Nové články zde

Sejmuté dokumenty

Projekty dotované z prostředků EU

Video nebo foto odkaz

OSLAVY 90 LET SDH ZAHORČICE (autor J. Kodym)

Více informací zde

STRÁŽOVSKÉ HORALSKÉ HRY 2020 (autor J. Kodym)

Více informací zde

STRÁŽOV - CHANOVICE MLADŠÍ ŽÁCI O DRUHÉ MÍSTO V TABULCE

Více informací zde

Kamera na Vinném vrchu

Poskytnuté informace a GDPR

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 je zde.

POSKYTNUTÁ INFORMACE 1/2019

Text informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb je zde.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Dokumenty

ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů 2020 je zde.

FORMULÁŘ-ŽÁDOST O VYDÁNÍ MATRIČNÍHO DOKLADU

Formulář - Žádost o vydání matričního dokladu je zde.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Hospodaření

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 6/2020

Rozpočtová opatření č. RO/2020/006 schválené Radou města Strážov ze dne 23.7.2020 je zde.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5/2020

Rozpočtové opatření č. RO/2020/005 schválené Zastupitelstvem města Strážov ze dne 25.6.2020 je zde.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty